Akkoordtheorie

Het hoognodige


De pedal steel gitaar is een akkoordinstrument en daarom is het belangrijk dat je iets van akkoorden en de samenstelling afweet. Niet heel uitgebreid, maar de basiskennis is zeker belangrijk, vandaar ook dit hoofdstukje in dit gedeelte. 

Het zal je zeker gaan helpen bij het zoeken naar en vinden van akkoorden in een melodie of bij het begeleiden van een artiest.

Een akkoord bestaat uit minimaal drie tonen die zijn samengesteld vanuit de majeur toonladder.

De majeur toonladder kennen we allemaal van het do-re-mi-fa-sol-la-si-do deuntje, C-D-E-F-G-A-B-C de witte toetsen op de piano.

tussen de C en D een zwarte toets, de C#

tussen de D en E een zwarte toets, de D#

tussen de E en F geen zwarte toets

tussen de F en G een zwarte toets, de F#

tussen de G en A een zwarte toets, de G#

tussen de A en B een zwarte toets, de A#

tussen de B en C geen zwarte toets
In het schema hierboven zie je de toonsafstanden  (intervals) die specifiek zijn voor de majeur toonladder.

heel-heel-half-heel-heel-heel-half

Een majeur akkoord bestaat uit de eerste, de derde en de vijfde toon van de toonladder. (de prime, de terts en de kwint) Een C Majeur akkoord bestaat dus uit de tonen C,  E en  G (zie schema).

We gaan even uit van het C-akkoord en zien hieronder een ingekort overzicht van de "akkoordformules". Later volgt meer

CMajeur    1-3-5           C-E-G  

Cmineur    1-3b-5        C-Eb-G

CMajeur7   1-3-5-7      C-E-G-B

C7               1-3-5-7b    C-E-G-Bb  

C6                1-3-5-6      C-E-G-A

C9                 1-3-5-7-9  C-E-G-A-D

Als je nu in de linker kolom (chromatische toonladder de E opzoekt en je volgt de tonen voor het 9 akkoord krijg je E-G#-B-D#-F#, (snaar 1-2-3-4-5-6-7-8 en 10 op je steel)  Het E9 akkoord


Akkoorden in de toonladder:

Als je op de piano alleen drieklanken speelt je begint bij het C akkoord (1-3-5) waarna je de volgende drieklank speelt (alleen in de C-toonladder, dus alleen de witte toetsen) krijg je de volgende akkoorden

Deze akkoorden zijn 'laddereigen' en komen het vaakst voor in een compositie. Staat het nummer in een andere toonsoort dan C, veranderen uiteraard ook de tonen van de akkoorden. Om uit te zoeken welke dat zijn, kun je gebruik maken van het schema hierboven. Succes

C-E-G   (C Majeur)

D-F-A   (D mineur)

E-G-B   (E mineur)

F-A-C    (F Majeur)

G-B-D  (G Majeur)

A-C-E   (A mineur)

B-D-F   (B diminished)

C-E-G  (C Majeur)E-mail verzonden