Akkoorden op je Steel 

Zoal al eerder vermeld is de pedal steelguitar een akkoordinstrument.  Het leent er zich uitstekend voor om mooie lange akkoorden te maken op een manier die iets toevoegt aan de begeleiding van een artiest. 

Je kunt natuurlijk prachtige solostukken spelen op het instrument, maar ook in dat geval is het belangrijk om iets van akkoorden en hun positie op het instrument te weten. Daar probeer ik hier wat verder op in te gaan.


Een akkoord

is een samenklank van minimaal 3 verschillende tonen uit een toonladder

Ik ga hier uit van het C-akkoord.  

De majeur toonladder van C is

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

C - D - E - F - G - A - B - C

Het Majeur-akkoord bestaat uit de tonen 1, 3 en 5 van de toonladder, in dit geval dus uit de C, E en de G.

Als je meer wilt leren over de theorie met betrekking tot akkoorden, is er op internet veel informatie te vinden 

Een mooie duidelijke site hiervoor is 

AKKOORDEN EN MUZIEKTHEORIE


E-mail verzonden